Bonyolítás

Teljeskörű építőipari lebonyolítás a szerződéstől függően


Az építőipari lebonyolítás fő célja, hogy a beruházási szándék a leghatékonyabban, az érintettek legnagyobb megelégedésére, reális költségből és a technológiához minimálisan szükséges idő alatt megvalósuljon.


Cégünk vállaja az elvi építési engedélyek, valamint az építési engedélyek megszerzéséhez szükséges okiratok, nyilatkozatok beszerzését, közműüzemeltetők nyilatkozatainak beszerzését, közműegyeztetések elvégzését, szakhatósági egyeztetések lefolytatását, valamint hatóságoknál történő eljárást.


Vállaljuk a magasépítőipar körébe tartozó létesítmények, építmények teljes körű kivitelezésének lebonyolítását, a kivitelezés versenyeztetésétől az átadás-átvételi eljárásig.


Az általunk végzett teljeskörű építőipari lebonyolítás során - a szerződéstől függően - elsősorban az alábbi tevékenységeket végezzük:


 • koncepcióterv, alternatívák képzése
 • források felkutatása
 • megvalósíthatóság vizsgálata
 • beruházási programterv előkészítése
 • projekthez kapcsolódó jogi tanácsadás
 • tervezők kiválasztása
 • tervezési szerződés ellenőrzése
 • építési engedélyezési tervdokumentáció ellenőrzése
 • ajánlatkérési műszaki dokumentáció(tender) ellenőrzése
 • hatósági engedélyezés körülményeinek, feltételeinek vizsgálata
 • vállalkozók pályáztatása
 • kiviteli tervek ellenőrzése
 • munkakezdés körülményeinek meghatározása
 • meglévő szerkezetek és berendezések védelme
 • átalakításkor, bővítéskor az épület működőképességének megőrzése
 • régészet és restaurátori feladatok felügyelete
 • kivitelezői kooperáció szervezése, vezetése
 • teljesítések, pót- és többletmunkák elszámolása
 • munkák átvétele, hiba-, és hiánylisták felvétele
 • átadás-átvételi eljárás
 • értékesítéshez, üzemeltetéshez kapcsolódó marketingfeladatok elvégzése, koordinálása
 • megvalósulási dokumentáció ellenőrzése
 • használatbavételi eljárás megszervezése
 • végelszámolási ár meghatározása
 • garanciális bejárás megszervezése