Műszaki ellenőrzés

Műszaki ellenőri tevékenységünk során a következőekben felsorolt feladatok maradéktalan elvégzését vállaljuk.

Jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a szerelés ellenőrzése, a nyomvonalak kitűzése helyességének, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.


Hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése.


Építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése.


Hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése.


Műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére.


Munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése.


Egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.


Beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőség igazolása meglétének ellenőrzése.


A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.


 • építési engedélyezési tervdokumentáció ellenőrzése
 • kiviteli tervek ellenőrzése
 • meglévő szerkezetek és berendezések védelme
 • átalakításkor, bővítéskor az épület működőképességének megőrzése
 • régészet és restaurátori feladatok felügyelete
 • napló vezetése
 • teljesítések, pót- és többletmunkák elszámolása
 • munkák átvétele, hiba-, és hiánylisták felvétele
 • átadás-átvételi eljárás
 • megvalósulási dokumentáció ellenőrzése
 • végelszámolási ár meghatározása
 • garanciális bejárás megszervezése