Építésvezetés

Cégünk vállalja a az Ön által megjelölt projekt teljeskörű építésvezetését, az alábbi feladatok szerint


Az építési-szerelési munkák irányítása.


Az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági engedélyek) betartatása, azok betartásának az általunk vezetett építkezéseken való ellenőrzése.


Az építési napló megnyitása, vezetése, ellenőrzése és lezárása, az építési munkahely átvétele.


Az építőipari munkafolyamat szakszerű megszervezése, az egész kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása.


A szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése.


Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása.


Az építési tevékenység műszaki terveitől eltérő, nem építési engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése.


Az átadás-átvételi eljárásban, illetőleg a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele az építési naplóban.


Az építményen végzett építési-szerelési munkák, továbbá az alvállalkozók munkájának összehangolása.


Az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása és a munkaterület átadása az építtetőnek.